Voorwaarden en Condities

deweekdiewas.nl (“deweekdiewas.nl”) exploiteert deweekdiewas.nl website en beheert mogelijk andere websites. Het is deweekdiewas.nl beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die wij mogelijk verzamelen tijdens het beheren van onze websites.

Bezoekers van de website

Zoals de meeste website-exploitanten, verzamelt deweekdiewas.nl niet-persoonlijk identificerende informatie van het soort dat webbrowsers en -servers gewoonlijk beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. deweekdiewas.nl beoogt met het verzamelen van niet-persoonlijk identificerende informatie een beter inzicht te krijgen in hoe deweekdiewas.nl bezoekers haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan deweekdiewas.nl niet-persoonlijk-identificerende informatie vrijgeven in het aggregaat, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

deweekdiewas.nl verzamelt tevens persoonsgegevens, zoals Internet Protocol (IP)-adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op deweekdiewas.nl website blogs/sites. deweekdiewas.nl onthult ingelogde gebruikers en commenter IP-adressen alleen onder dezelfde omstandigheden als hieronder beschreven, behalve dat commenter IP-adressen en e-mailadressen zichtbaar zijn voor en openbaar worden gemaakt aan de beheerders van de blog/site waar de opmerking is achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk-identificerende informatie

Bepaalde bezoekers van deweekdiewas.nl websites kiezen ervoor om te interageren met deweekdiewas.nl op manieren die deweekdiewas.nl nodig heeft om persoonlijk-identificerende informatie te verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat deweekdiewas.nl verzamelt hangt af van de aard van de interactie. Bijvoorbeeld, we vragen bezoekers die zich aanmelden op deweekdiewas.nl website om een gebruikersnaam en een e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met deweekdiewas.nl wordt gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken, met inbegrip van, indien nodig, de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt deweekdiewas.nl dergelijke informatie uitsluitend voor zover dit nodig of passend is om te voldoen aan het doel van de interactie van de bezoeker met deweekdiewas.nl. deweekdiewas.nl maakt geen persoonsgegevens bekend, behalve zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk-identificerende informatie te verstrekken, met dien verstande dat het hen kan beletten om aan bepaalde website-gerelateerde activiteiten deel te nemen.

Geaggregeerde Statistieken

deweekdiewas.nl kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers aan haar websites. deweekdiewas.nl kan deze informatie publiekelijk tonen of aan anderen verstrekken. Deweekdiewas.nl maakt echter geen persoonlijk identificerende informatie bekend, behalve zoals hieronder beschreven.

Bescherming van Bepaalde Persoonsidentificerende Informatie

deweekdiewas.nl openbaart mogelijk persoonlijk identificerende en persoonsidentificerende informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) deze informatie moeten kennen om deze namens deweekdiewas.nl te kunnen verwerken of om services te verlenen die beschikbaar zijn op deweekdiewas.nl websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd betreffende informatie niet aan anderen openbaar te maken. Sommige van deze werknemers, contractanten en gelieerde organisaties kunnen zich buiten uw land bevinden; door de websites van deweekdiewas.nl te gebruiken, geeft u toestemming voor de overdracht van dergelijke informatie aan hen. deweekdiewas.nl zal de potentieel persoonlijk-identificerende en persoonsgegevens niet aan derden verhuren of verkopen. Behalve aan haar werknemers, contractanten en gelieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, openbaart deweekdiewas.nl potentieel persoonsgegevens en persoonsgegevens uitsluitend in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsaanvraag, of wanneer deweekdiewas.nl te goeder trouw van mening is dat openbaarmaking redelijkerwijs nodig is om de eigendom of rechten van deweekdiewas.nl, derden of het publiek in het algemeen te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een deweekdiewas.nl website bent en uw emailadres heeft opgegeven, kan deweekdiewas.nl u zo nu en dan een email sturen om u te informeren over nieuwe mogelijkheden, om te vragen naar uw feedback, of om u gewoon op de hoogte te houden van wat er gaande is bij deweekdiewas.nl en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden wij ons het recht voor dit te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of daarop te reageren, of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. deweekdiewas.nl neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens en persoonsgegevens informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks gegevens die een website opslaat op de computer van een bezoeker, en die de browser van de bezoeker verstrekt aan de website telkens wanneer de bezoeker terugkeert. deweekdiewas.nl gebruikt cookies om deweekdiewas.nl te helpen bezoekers, hun gebruik van de deweekdiewas.nl website en hun website toegangsvoorkeuren te identificeren en te volgen. deweekdiewas.nl bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computers worden geplaatst, moeten hun browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen voordat ze deweekdiewas.nl websites gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van deweekdiewas.nl websites niet naar behoren zullen functioneren zonder de hulp van cookies.

Bedrijfsoverdrachten

Als deweekdiewas.nl, of vrijwel al haar activa, zouden worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat deweekdiewas.nl failliet gaat, zou gebruikersinformatie een van de activa zijn die worden overgedragen of overgenomen door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden, en dat elke overnemende partij van deweekdiewas.nl uw persoonlijke informatie kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

Advertenties

Advertenties die op een van onze websites verschijnen, kunnen aan gebruikers worden geleverd door advertentiepartners, die cookies kunnen plaatsen. Deze cookies stellen de advertentieserver in staat om uw computer te herkennen elke keer dat ze u een online advertentie sturen om informatie te verzamelen over u of anderen die uw computer gebruiken. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken, onder andere, gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze het meest interessant voor u zullen zijn. Dit Privacybeleid dekt het gebruik van cookies door deweekdiewas.nl en omvat niet het gebruik van cookies door adverteerders.

Wijzigingen in Privacybeleid

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zullen zijn, kan deweekdiewas.nl haar Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken wijzigen. deweekdiewas.nl raadt bezoekers aan om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen in haar Privacybeleid. Als u een deweekdiewas.nl website account heeft, ontvangt u mogelijk ook een waarschuwing als u op de hoogte bent van deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na een wijziging in dit Privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met die wijziging.